GIS.             štúdie.          analýzy. veda a výskum.

ZLOŽITÝ SVET MENÍME NA JEDNODUCHÝ A ZROZUMITEĽNÝ

Služby

Aby ste mohli riadiť auto, nemusíte vedieť, čo sa deje pod kapotou, keď stláčate plyn, brzdu či spojku. Jediné, čo musíte naozaj ovládať, sú dopravné značky. Aby ste mohli získavať informácie z internetu, nemusíte vedieť, čo sa deje pod krytmi počítačov. Jediné, čo potrebujete, je vedieť, čo chcete zistiť, vidieť, nájsť.

Odborné analýzy

Počítačové služby

Hosting cloud a GIS služieb

Predaj hardvéru

GIS platforma

Predaj softvéru

Konzultácie v oblasti geografických informačných systémov

Analýza a spracovanie priestorových i nepriestorových údajov

Konzultácie v oblasti katastra nehnuteľností

Phoenix GIS

GIS platforma Phoenix je založená na open source technológiách. Jej kľúčové časti sú však vyvíjané a spravované našim tímom. Phoenix je koncepčne postavený na klient server architektúre.

Komponenty riešenia postaveného nad GIS platformou Phoenix:
-databázová vrstva ORACLE, MS SQL a čoskoro i PostgreSQL
-PHOENIX GIS - intranetová enterprise licencia
-PHOENIX2PDF - pokročilé nástroje PDF tlače
-PHOENIX GIS Admin - aplikácia pre správcov systému
-PHOENIX WebGIS - portálové riešenie
-PHOENIX GIS Analyst - Nástroje pre geopriestorové analýzy a priestorové Business Intelligence
-PHOENIX Map Professional - optimalizačné nástroje na prácu s veľkým objemom priestorových údajov
-PHOENIX ESID – profesionálny nástroj na evidenciu nehnuteľného majetku a podporu procesov manažmentu nehnuteľností.

Samozrejmosťou pre Phoenix je podpora virtualizácie, load balancing a ostatných štandardných nastavení infraštruktúry. Webové používateľské rozhranie Phoenix je optimalizované pre najnovšie verzie prehliadačov FireFox, Internet Explorer a Chrome. Spýtajte sa nás na cenu

Projekty
Názov projektu: Geoanalytické nástroje pre spracovanie obrazu z diaľkového prieskumu zeme
Názov a sídlo príjimateľa: EMIS s.r.o., Ulica Jána Hollého 8479/5, 917 01, Trnava
Názov a sídlo partnera: GEOSERVICES, s. r. o., Pod juhom 6477, 911 01, Trenčín
Miesto realizácie: Jána Hollého 8479/5, 917 01 Trnava a Legionárska č. 1845/79, 911 01 Trenčín
Výška poskytnutého NFP: 917 199,19 Eur
Hlavný cieľ projektu: Cieľom realizácie projektu je výskum pokročilých geoanalytických nástrojov, ktoré na základe analýzy obrazu zo snímok, vytvorených z rôznych senzorov dokážu identifikovať zmeny vlastností priestorových objektov a na základe týchto zmien identifikovať javy, ktoré ich spôsobujú.
„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Názov projektu: VÝSKUM A VÝVOJ V OBLASTI OPTIMALIZÁCIE ZBERU PRIESTOROVÝCH DÁT
Názov a sídlo príjimateľa: EMIS s.r.o., Ulica Jána Hollého 8479/5, 917 01, Trnava
Názov a sídlo partnera: GEOSERVICES, s. r. o., Pod juhom 6477, 911 01, Trenčín
Miesto realizácie: DRIEŇOVÁ 34, 821 02 BRATISLAVA
Výška poskytnutého NFP: 524 207,49 EUR
Hlavný cieľ projektu: CIEĽOM REALIZÁCIE PROJEKTU JE ZVÝŠENIE INOVAČNEJ KAPACITY SPOLOČNOSTI PROSTREDNÍCTVOM INOVÁCIE PRODUKTU DOSIAHNUTEJ REALIZÁCIOU PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA. VÝSTUPOM VÝSKUMNO-VÝVOJOVEJ ČASTI PROJEKTU, KTORÚ BUDE ŽIADATEĽ REALIZOVAŤ SPOLU S PARTNEROM GEOSERVICES, S. R. O. BUDE:
1. METODIKA NA HOSPODÁRNY A OBSAHOVO EFEKTÍVNY PRIMÁRNY ZBER PRIESTOROVÝCH DÁT (ĎALEJ AJ „METODIKA“)
2. APLIKÁCIA NA STANOVENIE EFEKTÍVNEHO SPÔSOBU PRIMÁRNEHO ZBERU PRIESTOROVÝCH DÁT A OPTIMÁLNEHO SPÔSOBU ICH DISTRIBÚCIE (ĎALEJ AJ „APLIKÁCIA“
„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk

O nás

Žijeme v priestore a čase. Informácie o priestore a čase majú slúžiť pri riešení každodenných problémov, okamžitých rozhodnutiach či definovaní dlhoročných stratégií. GEO systémy, ktorými sa zaoberáme, vyžadujú sofistikované technológie a správne údaje, ktoré sa zmenia na užitočné informácie.
O našej politike kvality sa môžte dočítať tu

Sídlo spoločnosti

GeoServices, s. r. o.
Drieňová 34
Bratislava 821 02
info[zavináč]geoservices.sk

Fakturačné údaje

IČO: 46 156 429
DIČ: 2023258963
IČ DPH: SK2023258963
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 24472/R