Verejné obstarávania
GeoServices s.r.o.

Vykonanie služieb leteckých prác – zber priestorových údajov pomocou UAV (dronu)

Spoločnosť GeoServices, s. r. o., so sídlom: Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín, IČO 46 156 429, DIČ: 2023258963, IČ DPH: SK2023258963
je partnerom v projekte Geoanalytické nástroje pre spracovanie obrazu z diaľkového prieskumu zeme, realizovaného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, kód projektu ITMS2014+: 313012R500 (ďalej len „Projekt“).
Súčasťou projektu je o.i. vykonávanie experimentálnych meraní diaľkového prieskumu Zeme (DPZ).
Tieto experimentálne merania budú realizované zberom priestorových údajov pomocou UAV – z anglického „Unmanned Aerial Vehicle“, známeho označením „dron“.
Predmetom zákazky je Vykonanie služieb leteckých prác – zber priestorových údajov pomocou UAV (dronu).Opakovanie snímkovania: 4 x za uvedené obdobie, t.j. celkovo realizácia snímkovania 8 krát.
Parametre snímkovanie: výška letu 100 m.n.z., prekrytie na úrovni min. 80%“.
Výzvu na predkladanie ponúk a prílohy môžete stiahnuť na tomto odkaze.
Zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti môžete stiahnuť na tomto odkaze.
Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk môžete stiahnuť na tomto odkaze.
Zmluva uzavretá s víťazným uchádzačom dňa 9.10.2020: Zmluva o poskytovaní služieb a licenčná zmluva.

Bezpilotný komplexný systém na zber priestorových dát fotogrametrickými metódami

SPOLOČNOSŤ GEOSERVICES, S. R. O., SO SÍDLOM: POD JUHOM 6477, 911 01 TRENČÍN, IČO 46 156 429, DIČ: 2023258963, IČ DPH: SK2023258963
JE PARTNEROM V PROJEKTE VÝSKUM A VÝVOJ V OBLASTI OPTIMALIZÁCIE ZBERU PRIESTOROVÝCH DÁT, REALIZOVAN´HO V RÁMCI, REALIZOVANÉHO V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2014 – 2020, KÓD PROJEKTU ITMS2014+: 313022U709 (ĎALEJ LEN „PROJEKT“).
SÚČASŤOU PROJEKTU JE O.I. ZAKÚPENIE BEZPILOTNÉHO KOMPLEXNÉHO SYSTÉMU NA ZBER PRIESTOROVÝCH DÁT FOTOGRAMETRICKÝMI METÓDAMI
NA ZÁKLADE PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA BOLA UZAVRETÁ KÚPNA ZMLUVA S ÚSPEŠNÝM DODÁVATEĽOM DŇA 22.09.2021: KÚPNA ZMLUVA – BEZPILOTNÝ KOMPLEXNÝ SYSTÉM NA ZBER PRIESTOROVÝCH DÁT FOTOGRAMETRICKÝMI METÓDAMI

Kontrolné merania a expertné činnosti – pozemné skenovanie

SPOLOČNOSŤ GEOSERVICES, S. R. O., SO SÍDLOM: DRIEŇOVÁ 34, 82102 BRATISLAVA, MESTSKÁ ČASŤ RUŽINOV, IČO 46 156 429, DIČ: 2023258963, IČ DPH: SK2023258963
JE PARTNEROM V PROJEKTE VÝSKUM A VÝVOJ V OBLASTI OPTIMALIZÁCIE ZBERU PRIESTOROVÝCH DÁT, REALIZOVAN´HO V RÁMCI, REALIZOVANÉHO V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 2014 – 2020, KÓD PROJEKTU ITMS2014+: 313022U709 (ĎALEJ LEN „PROJEKT“).
SÚČASŤOU PROJEKTU JE O.I. REALIZÁCIA KONTROLNÝCH MERANÍ A EXPERTNÝCH ČINNOSTÍ POZEMNÝM SKENOVANÍM
NA ZÁKLADE PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA BOLA UZAVRETÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB DŇA 09.11.2021: ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB – KONTROLNÉ MERANIA A EXPERTNÉ ČINNOSTI – POZEMNÉ SKENOVANIE

Sídlo spoločnosti

GeoServices, s. r. o.
Drieňová 34
Bratislava 821 02
info[zavináč]geoservices.sk

Fakturačné údaje

IČO: 46 156 429
DIČ: 2023258963
IČ DPH: SK2023258963
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 24472/R